top of page

สรุปข่าวคอนโดแอชตัน อโศก

สรุปข่าวคอนโดแอชตัน อโศก


หลังจากเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของคอนโดแอชตัน อโศก โดยเป็นการพิพากษายืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมามากมายว่าคอนโด แอชตัน อโศกแห่งนี้จะถูกทุบทิ้งหรือไม่ ในขณะที่นายชานนท์ เรืองกฤตยา ผู้บริหารของบริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกกล่าวว่าขอเวลา 14 วัน และจะไม่ให้คอนโด แอชตัน อโศก แห่งนี้ถูกทุบทิ้งโดยเด็ดขาด


วันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวฟ้องร้องและปัญหาของคอนโด แอชตัน อโศก ให้ได้อ่านกัน และเพื่อเป็นข้อเตือนใจให้ผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ หรือตามจังหวัดใหญ่ ๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อคอนโด เพื่อไม่ให้เจอปัญหาแบบเดียวกับที่ลูกบ้ายเกือบ 500 ครัวเรือนของคอนโด แอชตัน อโศก กำลังเผชิญอยู่


1. แอชตัน อโศก ที่ดินตาบอด

ที่ดินที่สร้างคอนโด แอชตัน อโศก แต่เดิมเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ด้านหน้าติดกับถนนในซอยสุขุมวิท 21 แต่เนื่องจาก รฟม. ต้องเวนคืนที่ดิน เพื่อมาทำสถานีรถไฟใต้ดินสถานีอโศก จึงทำให้ที่ดินบริเวณด้านหน้าหายไป กลายเป็นที่ดินของ รฟม. ซึ่งทำให้คอนโด แอชตัน อโศก เป็นคอนโดที่มีทางเข้าออกในฝั่งถนนสุขุมวิท 21 กว้างเพียงแค่ 6.4 เมตรเท่านั้น ซึ่งไม่ตรงตามข้อบังคับของการสร้างอาคารสูง ที่ต้องมีทางเข้าออกกว้าง 12 เมตรขึ้นไป


2. ทางเข้าออกของคอนโด แอชตัน อโศก ทั้ง 2 ด้าน ขนาดความกว้างไม่ตรงกับข้อกำหนดอาคารสูง

คอนโด แอชตัน อโศก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) และซอยสุขุมวิท 19 ซึ่งแต่เดิมนั้นหากคอนโด แอชตัน อโศกจะทำทางออกคอนโดทางฝั่งซอยสุขุมวิท 21 ก็เป็นทางออกที่มีความกว้างเพียง 6.4 เมตร ซึ่งตามกฎหมายนั้น อาคารสูงจะต้องมีทางเข้าออกที่กว้างตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป หากทางเข้าเล็กกว่า 12 เมตร ส่วนทางเข้าออกฝั่งซอยสุขถมวิท 19 ก็แคบกว่า 12 เมตร ดังนั้นเดิมที ทางอนันดา จะสามารถสร้างได้แค่อาคารแบบโลว์ไรซ์ไม่เกิน 8 ชั้นเท่านั้น ดังนั้นทางอนันดาจึงได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทาง รฟม. เพื่อขอใช้พื้นที่ของรฟม. เป็นทางเข้าออกคอนโด แอชตัน อโศก เพื่อให้ทางเข้ามีขนาดความกว้างที่ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายการสร้างอาคารสูง โดยทางอนันดาจะสร้างอาคารจอดรถมูลค่าประมาณ 97 ล้านบาทให้กับทาง รฟม.


2. คำสั่งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับการใช้ทางสาธารณะของคอนโด แอชตัน อโศก

คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองทั้งสองศาลที่มีต่อคดีฟ้องร้องคอนโด แอชตัน อโศกนั้น สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้


  • รฟม. ไม่มีสิทธิ์นำที่ดินเวนคืนไปให้เอกชนใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เพราะผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดิน ที่จะต้องใช้ที่ดินที่เวนคืนมา เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น


  • การอนุญาตให้คอนโด แอชตัน อโศกใช้ที่ดินของ รฟม.เป็นทางเข้าออก ถือเป็นการอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เท่ากับว่าคอนโด แอชตัน อโศกฝืนก่อสร้างคอนโดจนเสร็จสิ้น แม้จะรู้ดีว่าที่จริงไม่สามารถทำอาคารสูงได้


คงต้องมาดูกันต่อไปว่าชะตากรรมของคอนโด แอชตัน อโศก จะเป็นอย่างไรต่อไป จะต้องทุบทิ้งทั้งหมด หรือทุบเฉพาะชั้นที่สร้างเกินจากที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีคดีคอนโด แอชตัน อโศกนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่คิดจะซื้อบ้านหรือคอนโดได้เป็นอย่างดี ว่าควรตรวจสอบแปลงที่ดินและทางเข้าออกของหมู่บ้านและคอนโดให้ดี ว่าไม่ได้เป็นที่ตาบอด หรือสร้างผิดข้อกำหนดการสร้างอาคาร เพื่อให้ไม่ต้องมาประสบปัญหาแบบที่ลูกบ้านคอนโด แอชตัน อโศกกำลังเผชิญ
แอชตัน อโศก

Comments


bottom of page